Drømmer du om at hjælpe andre med at få sunde og velplejede fødder?

Så er en uddannelse til fodplejer helt sikkert noget for dig. Med en fodplejer uddannelse kan du give dine kunder mere end bare en eksklusiv følelse af velvære.

Du giver dine kunder sunde og velplejede fødder, som vil hjælpe dem med at bære deres krop gennem hele livet.

Ved at behandle folks fødder med nænsomhed, faglighed og ekspertise, vil du kunne hjælpe dem med at undgå smerter fra fodlidelser og fodproblemer.

Kort sagt, vil du kunne hjælpe folk med at opnå den ultimative følelse af velvære, efter at være blevet behandlet af en professionel uddannet lægeeksamineret fodplejer.

Hvis det er drømmen, så er det at blive lægeeksamineret fodplejer helt sikkert noget for dig.

Efter bestået eksamen som lægeeksamineret fodplejer kan du vælge at arbejde på en klinik eller blive selvstændig med egen klinik.

Hvis det er din drøm at få din egen klinik, så er der et separat modul, hvor vi lære dig alt, hvad du behøver at vide for at starte egen klinik.

Men det vender vi tilbage til…

Først vil vi godt fortælle om, hvad du skal igennem for at blive professionel lægeeksamineret fodplejer.

Og bare rolig, det kan lyde af meget, men du skal vide at vores fornemmeste opgave, er at hjælpe dig til at blive den bedst mulig lægeeksamineret fodplejer.

Det sikrer vi ved at du løbende bliver evalueret, sådan at vi hele tiden ved, om du har forstået hvad du bliver undervist i.

Det gør vi for at sikre dig, at du lærer det som du skal.

Først lidt om skolen.

Fodplejeskolen er en del af Skønhedshuset Vejle, der med egen klinik og dejlige undervisningslokaler har professionelle rammer for både teori og praksis til din uddannelse som fodplejer.

Det betyder du skal ikke selv finde praktikplads, men får mulighed for at øve dig på klinikkens kunder, som er fuld indforstået med at de bliver behandlet af en som er under uddannelse.

Skønhedshuset har en samarbejdsaftale med Sammenslutning af Danske Fodplejer (SADF) som betyder, at du bliver uddannet i et pensum, hvor antal timer og fag lever op til brancheforeningens anbefalinger.

Uddannelsens pensum er også sammensat så den opfylder de af SKAT udstedte kriterier for momsfritagelse – det har betydning, hvis du overvejer at blive selvstændig, men også hvis du skal arbejde på en klinik som ansat.

Undervisningen bliver varetaget af læger, sygeplejersker, økonomer samt skolens egne faglærere. Du bliver derudover løbende støttet af de tilknyttede rollemodeller (mentorer), som skolen har ansat.

Uddannelsen er et deltidsstudie, således at du har mulighed for at passe job ved siden af.

Uddannelsen til fodplejer består af to moduler.

Modul 1 er et teoretiske undervisningsforløb omkring anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Modul 2 er teoretiske og praktisk forløb om selve fodplejen.

Idet modul 1 er et selvstudie online, kan det tages sideløbende med modul 2, sådan at du kan færdiggøre hele fodplejeuddannelsen på 12 måneder, inklusiv ferie.

Der optages elever løbende.

Indholdet i uddannelsen

Uddannelsen består af en teoretisk og praktisk del.

Den teoretiske del består af Anatomi og fysiologi samt teorien omkring fodpleje.

Anatomi og fysiologi (Modul 1)

Anatomi og fysiologi er selvstudie som foregår online, det betyder du kan tage lektionerne når det passer ind i din hverdag.

Og undervisningen afsluttes med en eksamen.

Har du bestået Anatomi, Fysiologi samt sygdomslære fra en sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. sygeplejerske, SOSU-assistent, fysioterapeut eller anden uddannelse som er momsfritaget samt godkendt af SKAT, kan du få merit for den del.

Teoretiske pensum for fodplejer (Modul 2)

Den teoretiske undervisning omkring fodpleje foregår torsdag formiddag og varer 3 timer.

Og du kommer igennem følgende områder (ikke nødvendigvis i den opstillede rækkefølge):

Som dækker over Kroppens/fodens akser og bevægelses definitioner.

Fodens anatomi, herunder skelet, muskler, led, sener, nerver og kar.

Fodens fysiologi og funktion, herunder gangfunktion, gangcyklus, fod- og knoglelære.

Her lærer du at undersøge led for at finde ud af, om der er et mekaniske misforhold, som kan forklare kundens lidelser.

Du vil også lære om ortopædiske deformiteter og fodsygdomme.

Og om aflastning som en led i pleje af fødderne.

Her vil du lære om hudens anatomi som er læren om hudens mange funktioner.

Helt specifikt vil du lære om hudsygdomme, hvorfor der dannes hård hud.

Og du vil lærer om creme – for at klæde dig ordentlig på omkring creme vil du modtage undervisning fra klinikkens leverandør af creme og modtage en basis certificering, sådan at når du er færdig, kan du rådgive dine kunder i hvilke creme der er bedst at bruge.

Her vil du blive undervist i neglens udvikling og struktur.

Hvorfor negle vokser, neglens kar- og nerveforsyning.

Neglens kemiske forhold.

Du vil også modtage undervisning i alle de forskellige former for neglesygdomme.

Hvordan man retter op på negle ved hjælp af en bøjle – du lærer selv at fremstille og montere bøjler.

Her vil du få undervisning i hvordan blodkredsløbet fungere, forskellige former for gigt og diabetes.

Sådan du ved hvordan du behandler kunder med kredsløbslidelser, gigt og diabetes på bedst mulige måde.

Her vil du lærer om akutte og kroniske sår.

Sårheling faser, sårplejeartikler og produkter til pleje af sår.

Her vil du lærer hvordan du forbereder dig inden kunden kommer til behandling, herunder journalføring og tegnsystem. 

Hvordan du laver en vurdering af fødderne inden behandlingen, hvordan du laver selve fodbehandlingen.

Beskærings- og klippeteknik.

Instrumenter og remedie lære.

Du vil også lærer om ergonomi/arbejdsstilling og hvordan du kan undgå arbejdsskader.

Her vil du lærer om smitteveje, mikroorganismer, håndhygiejne, desinfektion, sterilisation, personlige værnemidler og behandling af instrumenter.

Her vil du lære om hvilke instrumenter, maskine og møbler du bør have og hvilke der ikke er absolut påkrævet.

Du vil også lære om, hvordan du bedst indretter din egen klinik, hvis det er det du ønsker.

Som udgangspunkt kan du spare på dit udvalg af instrumenter, men ikke på kvaliteten.

For at sikre at du får den bedst mulige uddannelse vil du løbende blive hørt i stoffet, så der kan sættes ind i tide, hvis det er nødvendigt.

Som afslutning på uddannelsen er der en skriftlig, en praktisk og en mundtlig eksamen, der forestås af læge og censor udefra.

Bestået eksamen giver kompetence til at starte som Lægeeksamineret Fodplejer enten som selvstændig eller ansat.

Hvordan den praktiske undervisning foregår (Modul 2)

Hele praktikforløbet foregår på skolen, hvor alle behandlinger bliver superviseret og gennemgået af faglærerne.

Skønhedshuset har egen klinik.

Det betyder du skal ikke selv finde praktikplads, men får mulighed for at øve dig på klinikkens kunder, som er fuld indforstået med at de bliver behandlet af en som er under uddannelse.

Hos skønhedshuset er der 3 underviser, som hjælper med den praktiske undervisning.

Du som elev er i centrum sammen med kunden, det vil sige underviseren holder sig i baggrunden og kommer blot med råd og vejledning.

Det er dig der laver behandlingen, sådan at du for så meget praktisk øvelse som overhovedet muligt.

Under den praktiske undervisning vil du komme igennem alle de former for behandling du vil kunne møde som færdig uddannet lægeeksamineret fodplejer.

Du vil også blive trænet i at spørge ind til kunden, sådan du bliver trænet i at vælge den rigtige behandlingsform.

Du vil også få mulighed for at øve dig i, at anbefale de rigtige produkter kunden bør benytte efter endt behandling, sådan at du får træning i at sælge produkter, da det kan være et godt supplement til din omsætning som selvstændig.

Efterhånden som du bliver bedre og bedre, vil du opleve at underviserne giver mere og mere slip. Det gør de for give dig mulighed for at blive mere selvstændig.

Under uddannelsen er der et krav om, at du har minimum 14 timer i klinikken om ugen.

Vi anbefaler, at du ikke øver dig hjemme, før du har fået indøvet de rigtige teknikker.

Praktikken giver dig også mulighed for at prøve det store udvalg af instrumenter, sådan at hvis du vælger at blive selvstændig, så har du et godt kendskab til hvilke instrumenter du vil benytte i din egen klinik.

Du vil under den praktiske undervisning også blive præsenteret for forskellige cases, som du for til opgave at komme med dine løsningsforslag til.

Før du sender din ansøgning

For at blive optaget som elev på fodplejeruddannelsen skal du minimum være 18 år og have gode danskkundskaber og have bestået folkeskolens 9. klasses afgangseksamen.

Vi forventer du er stabil, moden, ansvarsfuld og troværdig.

Du skal ligeledes være i stand til at skabe en tryg og tillidsfuld stemning i omgangen med kunderne.

Vi forventer også af dig, at du er meget engageret i din uddannelse, at du er pligtopfyldende, serviceminded og efterlever skolens regler og krav.

Før du sender din ansøgning, vil vi gerne invitere dig til en informationssamtale hos en studievejleder, hvor vi vil præsentere skolen, gennemgå uddannelsesforløbet og hvor du får lejlighed til at stille de spørgsmål, du måtte have.

Vi anbefaler ligeledes, at du følger en undervisnings dag på skolen, hvor du kan møde skolens nuværende elever.

Alt dette for at give dig et godt grundlag for, at bedømme hvorvidt uddannelsen og skolen er noget for dig, inden du indsender dit ansøgningsskema.

Der kan søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler hos jobcentre og kommuner.

Uddannelsen kan skræddersyes præcis efter dit behov, så ring til os på 75 72 14 80 for at høre nærmere om priser og dine muligheder.

For dig som overvejer at blive selvstændig lægeeksamineret fodplejer

Som selvstændig lægeeksamineret fodplejer har du mulighed for momsfritagelse.

Når du er færdiguddannet lægeeksamineret fodplejer fra Skønhedshuset Vejle og starter din selvstændige virksomhed, er du automatisk momsfritaget, fordi du har gennemgået de påkrævet lektioner i anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, klinikvejledning og læren om alternativ behandling, som gør du er omfattet af momsfritagelsen af anden egentlig sundhedspleje. 

Men du skal til enhver tid kunne dokumentere, jf. foreningens love & vedtægter, at både kvalitet og hygiejne er til stede (SKAT).

Og du skal være Indehaver af kursusbevis i førstehjælp.

Selv om du får momsfritagelse, skal du stadig betale en lønsumsafgift – lønsumsafgiften beregnes ud fra din virksomheds lønsum + din virksomheds eventuelle overskud. 

Dette er blot en af mange ting du skal være opmærksom på som selvstændig. 

Så for at sikre at du kommer ordentlig i gang med din klinik, tilbyder vi hos Skønhedshuset Vejle et ekstra modul, hvor vi underviser dig i alt det du skal vide inden du starter egen klinik. 

Spørgsmål som andre har haft

Uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut er en statsgodkendt/betalt uddannelse som tager 1 ½ år.

Eleverne går i skole 30 timer ugentligt og får S.U. under uddannelsesforløbet.Fodterapeutskolen i København har flere hundrede ansøgere hvert år, men kun ganske få kommer ind på skolen.

Fodplejeuddannelsen er en privat/selvbetalt uddannelse, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen og SKAT indenfor ’anden egentlig sundhedspleje’.

Uddannelsen til lægeeksamineret fodplejer er et deltidsstudie, således at eleverne har mulighed for at passe job ved siden af.

Lægeeksamineret fodplejere bliver ikke undervist i at fremstille sko-indlæg, men derudover er indholdet det samme.

Som eksamineret fodplejer bliver du, efter Sundhedsstyrelsens og SKATs i momslovens § 13, stk. 1, pkt. 1, fritaget for at skulle betale moms på udførte fodplejebehandlinger.

I stedet betaler virksomheder, der yder momsfri ydelser en lønsumsafgift på 4,12 % af virksomhedens overskud (lønnen). Læs mere om lønsumsafgift på www.skat.dk

Efter Lov om helbredstillæg kan folkepensionister opnå et tilskud til fodpleje på op til 85 %.

Derudover kan diabetes- og gigtpatienter få tilskud, hvis de benytter en statsautoriseret fodterapeut med ydernummer.

Sygesikringen ”Danmark” giver ikke tilskud til fodbehandlinger, der er udført af fodplejere.

Behandlingsmæssigt er der ingen forskel på, om kunderne vælger at gå til en fodterapeut eller en lægeeksamineret fodplejer.

Lægeeksamineret fodplejere har samme beføjelser i forhold til bøjlebehandling af nedgroede negle, samt behandling af diabetes- og gigtpatienter.

Fodplejere arbejder, ligesom fodterapeuterne, inden for rammerne af autorisationslovens kap. 26, § 73 og 74.

Indtjeningsmulighederne afhænger af, hvor meget konkurrence der er i området, hvor man åbner klinik, dvs. beliggenhed, udbud og efterspørgsel samt hvilken kundekreds, du henvender dig til.

Der er generelt stor mangel på fodplejere, men som nystartet selvstændig erhvervsdrivende, skal du dog altid regne med, at det kan tage noget tid at få etableret et fyldt kundekartotek, men med tiden skal du gerne kunne behandle mellem 8-10 kunder pr. dag.